Krijg een kans


De aanvraag betreft een vrouw of een groep vrouwen in het werkgebied van de Stichting Krijg een Kans, zijnde de gemeenten Staphorst, Meppel, Steenwijkerland, Westerveld, De Wolden, Assen en Midden-Drenthe.

De aanvraag wordt schriftelijk gedaan met behulp van het aanvraagformulier Krijg een Kans.

De aanvraag stemt overeen met het doel van het fonds Krijg een Kans: Het fonds ‘Krijg een Kans’ stelt zich ten doel om vrouwen individueel of in groepsverband te stimuleren in hun ontwikkeling en zelfontplooiing. Met als resultaat dat ze weer het gevoel hebben dat ze meedoen, dat ze erbij horen.

Aan de aanvraag mogen geen commerciële belangen verbonden zijn.

Men kan slechts eenmalig een beroep doen op het fonds Krijg een Kans.
Uitgesloten worden aanvragen:  

 • die tijdens het indienen van de aanvraag of tijdens de behandeling daarvan al geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd; 
 • met een politiek karakter of projecten die gericht zijn op het uitdragen van een godsdienstige overtuiging; 
 • die ook zonder bijdrage van het fonds Krijg een Kans financieel te realiseren zijn.
Het fonds ‘Krijg een Kans’ kan bij toekenning van financiële steun/subsidie aanvullende voorwaarden voorschrijven. Indien relevant wordt gevraagd een begroting van de kosten van de activiteit aan te leveren. 

 Aan het in behandeling nemen van een aanvraag en het afwijzen van een aanvraag kan door de aanvrager geen enkel recht worden ontleend c.q. er kan niet tegen in beroep worden gegaan.

 

 Contact

 •  Voor de gemeenten Staphorst, Meppel, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden:
   stuur een mail naar
   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 •  
   Voor de gemeenten Assen en Midden-Drenthe:
   stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.